VÅR INTEGRITETSPOLICY – GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) har medfört att vi har sett över hur vår verksamhet framöver hanterar era personuppgifter. Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy så att det blir lättare för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi gör det. 25 maj träder GDPR i kraft och vi vill därför försäkra dig om att vi hanterar dina personuppgifter enligt de nya direktiven.

Ingenting förändras egentligen i hur din information behandlas. Vi har alltid behandlat alla våra kunders uppgifter med stor integritet. Att skydda våra kunders personliga integritet är något vi både värnat och värnar om på Restaurang Telegrafen i Helsingborg.

Dock har vi förbättrat hur vi beskriver våra tillvägagångssätt och hur vi förklarar vilka alternativ du har när det gäller att uppdatera, hantera, exportera och radera din data.

Vi gör dessa uppdateringar eftersom GDPR (General Data Protection Regulation, Allmänna dataskyddsförordningen) börjar gälla i EU. GDPR har tagits fram för att integrera sekretesslagar från olika håll i Europa och innehåller finjusterade transparensregler för hur företag ska beskriva sin datahantering. Vi har nu gjort dessa nödvändiga uppdateringar i vår sekretesspolicy.

Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss via telefon, email, web-sida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Hanteringen av personuppgifterna följer EUs data förordning (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018.

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, Se tillämplig lagstiftning för fler definitioner.
Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsinformation, adressbaserad profilering och databaserad på användningen av digitala tjänster.

Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter, som grund för statistik, produktutveckling och fakturering samt i förekommande fall våra partners att anpassa innehåll, annonser och erbjudanden till ert företag.
Uppgifterna kan även analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av den personliga informationen, så kallad profilering. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies och plugin på vår hemsida.
Personuppgifter kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal och till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.
Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller att den registrerade återkallat sitt samtycke. Den registrerade kan också begära korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om hen. Detta sker skriftligt enligt rutin.
För att skydda personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av person- uppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av
bearbetning.

Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter lämnas av vår företrädare för GDPR, Sara Johansson på info@restaurangtelegrafen.se.